Josef kardinál Beran 33. arcibiskup pražský a primas český (29. 12. 1888 Plzeň – 17. 5. 1969 Řím)

Průběh procesu beatifikace arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana

Dne 2. dubna 1998 byl v Trůním sále pražského arcibiskupství zahájen proces beatifikace 34. arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana. Slavnostní události předsedal kardinál Miloslav Vlk za přítomnosti apoštolského nuncia Giovanniho Coppy. V roce 2008 vstoupil proces do diecézní fáze, jenž byl ve čtvrtek 17. května 2018 uzavřen.

„Datum ukončení diecézního procesu nebylo zvoleno náhodně. Nejenže se tohoto dne narodil kardinál Miloslav Vlk, ale právě před devětačtyřiceti lety také zemřel kardinál Josef Beran,“ prohlásil pomocný biskup pražské arcidiecéze Zdenek Wasserbauer pro Katolický týdeník. Uzavírá se tak dvacetileté období, během něhož komise expertů prověřovala každou stránku Beranova života, aby umožnila vatikánské Kongregaci pro blahořečení a svatořečení posoudit kardinálovu svatost.

Slavnostního předání dokumentů do Říma se zúčastnili kardinál Dominik Duka OP, biskupové Václav Malý a Zdenek Wasserbauer, vicepostulátor procesu P. Evermod Gejza Šidlovský O.Praem., apoštolský delegát P. Bartoloměj Marián Čačík O.Praem. a členové historické komise Jaroslav Šebek, Stanislava Vodičková a Josef Faktor.

Ohlédnutí se za procesem beatifikace kardinála Berana

Biskupský delegát P. Bartoloměj M. Čačík O.Praem z knihy Nebezpečný kardinál

strana 230

strana 231

strana 232

Předání dokumentů k beatifikačnímu procesu kardinála Josefa Berana na Kongregaci pro blahořečení a svatořečení v Římě