Josef kardinál Beran 33. arcibiskup pražský a primas český (29. 12. 1888 Plzeň – 17. 5. 1969 Řím)

Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek se připojují k těm, kteří vítají návrat arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana z nuceného exilu zpět do vlasti.

K této příležitosti jsme ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, Biskupstvím plzeňským a Českou redakcí Vatikánského rozhlasu připravili webovou prezentaci, která vychází z archivů těchto institucí, jež jsme během let pomohli převést do digitální podoby.

Díky tomu Vás nyní můžeme prostřednictvím dobových fotografií, dokumentů, autentických zvukových záznamů a projevů seznámit s příběhem této významné osobnosti naší novodobé historie. Ocitneme se v časech, kdy se tříbily charaktery a žily velké příběhy. Můžeme sledovat svár ctností, mezi něž patří statečnost a věrnost, s jednáním nečestným, naplněným zlobou a nenávistí. Při rozpomínání se na pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana si rovněž připomeneme osudy římskokatolické církve v Československu v letech těžkých zkoušek, kdy při hájení své víry čelila perzekuci nacistického a následně i komunistického režimu.

Naše webová prezentace není zaměřena jen do historie. Průběžně Vás bude seznamovat také s aktuálním děním okolo převozu ostatků kardinála Berana z baziliky sv. Petra ve Vatikánu zpět do Prahy, až po uložení jeho ostatků do sarkofágu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Zdeněk Hazdra,
ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

VODIČKOVÁ, Stanislava: Nebezpečný kardinál

Život Josefa kardinála Berana a jeho slavný návrat do vlasti

VODIČKOVÁ, Stanislava:  Nebezpečný kardinál

Kniha sleduje životní osudy arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana a představuje ho jako aktivního účastníka dramatických dějin 20. století. Přibližuje jeho charakter a úctu k morálním principům, jež ho dostaly do konfliktu s totalitní mocí. Po smrti kardinála Berana v nuceném exilu a nezájmu komunistického Československa o převoz jeho ostatků do vlasti, rozhodl papeže Pavel VI., že kardinál Beran bude pohřben 22. května 1969 v bazilice sv. Petra v Římě. Zde odpočíval až do 19. dubna 2018, kdy byly jeho ostatky slavnostně vyzdviženy a převezeny do katedrály sv. Víta v Praze, jak si přál ve svém testamentu. Publikace, která sleduje jeho slavný návrat do vlasti, obsahuje řadu dosud nepublikovaných fotografií a také eseje a reflexe našich církevních a státních představitelů, kteří se zamýšlejí nad osobností kardinála Berana a jeho odkazem pro dnešní dobu.

(vydavatel ÚSTR ve spolupráci s Katolickým týdeníkem, 2018)

VODIČKOVÁ, Stanislava: Un cardinal indésirable / Nepohodlný kardinál

VODIČKOVÁ, Stanislava:  Un cardinal indésirable / Nepohodlný kardinál

Francouzské nakladatelství Cerf vydalo ve spolupráci s ÚSTR knihu, která představuje frankofonním zemím osobnost arcibiskupa pražského Josefa kardinála Berana (1888–1969). Prostřednictvím jeho životních milníků mohou čtenáři nahlédnout do historii naší země v letech německé okupace a v době komunistického režimu a sledovat zápas místní katolické církve s totalitními režimy.

(vydavatel Cerf ve spolupráci s ÚSTR, 2020)

VODIČKOVÁ, Stanislava: Cardinal Josef Beran, Archbishop of Prague and Primate of Bohemia In FEJÉRDY, András – DIERA, Bernadett Wirthné (ed.): The Trial of Cardinal József Mindszenty from the Perspective of Seventy Years. The Fate of Church Leaders in Central and Eastern Europe, s. 291–308.

jozev_mindszenty

Papežský výbor pro historické vědy vydal vědeckou publikaci věnovanou procesu s kardinálem Józsefem Mindszentym. V jejím rámci jsou přiblíženy i osudy dalších církevních představitelů ze střední a východní Evropy. Kapitola v knize je věnována také kardinálovi Josefu Beranovi.

(Vydavatel Libreria Editrice Vaticana, Vatikán 2021)

Markéta Doležalová (ed.): Katolická církev v Československu / Kardinál Josef Beran a jeho doba

Markéta Doležalová (ed.): Katolická církev v Československu / Kardinál Josef Beran a jeho doba

Jak se katolická církev v Československu vyrovnala s nacismem a komunismem? Dvojí zkoušku, kterou musela projít, autoři zkoumají skrze působení Josefa kardinála Berana, poválečného arcibiskupa pražského a důsledného zastánce nezávislosti církve na panujících režimech. Jednotlivé studie vytvářejí mnohovrstevnatý portrét katolické církve v zásadních obdobích našich moderních dějin. Závěrečný text na procesu kardinálovy beatifikace zachycuje „druhý život“ této velké postavy církve.

(vydavatel ÚSTR ve spolupráci s Katolickým týdeníkem, 2018)

VODIČKOVÁ, Stanislava – VYBÍRALOVÁ, Eva – HEERDEGEN, Manfred: Kardinal Josef Beran. Sein Lebensweg, sein Glaubenszeugnis in schweren Zeiten und sein Verhältnis zu den Deutschen

Markéta Doležalová (ed.): Katolická církev v Československu / Kardinál Josef Beran a jeho doba

Von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager Dachau eingesperrt, von den Kommunisten interniert und ins Exil gezwungen: Kardinal Josef Beran (1888–1969) erlitt am eigenen Leib den Totalitarismus. ln diesen schweren Zeiten blieb er seinem christlichen Glauben treu und hinterließ so der Nachwelt ein beeindruckendes Zeugnis für Christus. Zudem fielen sein priesterliches Wirken und seine Amtszeit als Prager Erzbischof ab 1946 in eine höchst politische Zeit mit historischen Umbrüchen. Dabei pflegte er besondere Beziehungen auch zu den Deutschen, sowohl in der Zeit vor als auch nach dem Ende des Zusammenlebens von Tschechen und Deutschen in der Tschechoslowakei als Folge von NS-Besatzung, Krieg und Vertreibung. Trotz alledem ist in Deutschland heute über das Leben und Wirken dieses bedeutenden tschechischen Kirchenmannes nur wenig bekannt. Erstmals liegt mit dieser Publikation eine ausführlichere Lebensbeschreibung zu Josef Beran in deutscher Sprache vor.

(vydavatel ÚSTR ve spolupráci s ÚSTR – Ackermann-Gemeinde, Praha – Mnichov 2021)
Uzavírám vás do svého srdce – Životopis Josefa kardinála Berana

V rámci oslav repatriace ostatků pražského arcibiskupa a primase českého Josefa kardinála Berana vychází v těchto dnech rozšířené vydání knihy Stanislavy Vodičkové Uzavírám vás do svého srdce – Životopis Josefa kardinála Berana.
(vydavatel ÚSTR ve spolupráci s CDK)