Josef kardinál Beran 33. arcibiskup pražský a primas český (29. 12. 1888 Plzeň – 17. 5. 1969 Řím)

Repatriace ostatků

31. prosince 2017

Úryvek z novoročního komentáře Dominika kardinála Duky pro Radio Proglas

„Oslavy tohoto navýsost jubilejního roku by katolická církev chtěla s celou společností otevřít svatovojtěšskou slavností spojenou s návratem kardinála Berana, pražského arcibiskupa a českého primase do vlasti, do jeho a naší milované katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Chceme tak naplnit poslední vůli velkého exulanta, který šel cestou svatého Vojtěcha a spolu s ním bytostně patří k celku a dějinám naší společnosti.“

Zdroj http://www.dominikduka.cz/vyjadreni/novorocni-komentar-pro-radio-proglas/

3. 1. 2018

Papež František udělil souhlas k převozu ostatků Josefa kardinála Berana do České republiky. Pro Vatikánský rozhlas to potvrdil velvyslanec České republiky při Svatém stolci Pavel Vošalík, který se v iniciativě translace těla kardinála Berana osobně angažuje:

„Dnes ráno jsem skutečně obdržel telefonát ze státního sekretariátu Svatého stolce, který mi potvrdil, že Jeho Svatost papež František vyjádřil souhlas s tím, aby ostatky kardinála Berana byly v souladu s poslední vůlí Josefa Berana vyzvednuty z baziliky sv. Petra a převezeny do České republiky. Poslední vůli si přeje splnit česká katolická církev i rodina pana kardinála. V tuto chvíli nemohu nic říci k termínu převozu – bude záležet na rozhodnutí pana kardinála Duky v Praze. Dříve, než se papež František vyjádřil k repatriaci, nebylo vůbec možné jednat o jakémkoli termínu a konkrétních podmínkách vyzvednutí ostatků. Nyní tedy začne další etapa tohoto vyjednávání. Pan kardinál Duka ve svém novoročním pastýřském listu vyjádřil přání, aby se tak stalo v souvislosti se svátkem patrona pražské arcidiecéze sv. Vojtěcha, takže věřím, že se nám podaří jeho přání splnit, a to možná i v duchu onoho častého přirovnávání osudu kardinála Berana k osudu sv. Vojtěcha.“

Dopis papeže Františka zaslaný pražskému arcibiskupovi a primasi českému Dominiku kardinálu Dukovi, ve kterém se vyjadřuje k repatriaci ostatků kardinála Josefa Berana. Celé znění dopisu Poselství papeže Františka k návratu Josefa kard. Berana do vlasti. Zdroj SV

Dopis papeže Františka zaslaný pražskému arcibiskupovi a primasi českému Dominiku kardinálu Dukovi, ve kterém se vyjadřuje k repatriaci ostatků kardinála Josefa Berana. Celé znění dopisu zde

Čtvrtek 19. 4. 2018

Pátek 20. 4. 2018

Sobota 21. 4. 2018

Pondělí 23. 4. 2018

Slavnostní obřad žehnání pamětní desky v basilice sv. Petra v Římě

Kardinál Josef Beran, který zemřel v nuceném exilu dne 17. května 1969 v Římě, ve své závěti projevil přání být pohřben ve své vlasti. Vzhledem k tehdejší politické situaci v Československu nemohla být jeho poslední vůli naplněna, a tak papež Pavel VI. rozhodl o pohřbení těla v kryptě baziliky sv. Petra. V lednu 2018 povolil papež František vyzvednutí ostatků a jejich převoz do České republiky.

Na svátek svatého Václava dne 28. září 2018 byla v kapli Panny Marie Bocciaty v podzemí baziliky sv. Petra ve Vatikánu požehnána mramorová pamětní deska, která připomíná, že v těchto místech spočívaly až 19. dubna 2018 ostatky kardinála Josefa Berana.