Josef kardinál Beran 33. arcibiskup pražský a primas český (29. 12. 1888 Plzeň – 17. 5. 1969 Řím)

Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek se připojují k těm, kteří vítají návrat arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana z nuceného exilu zpět do vlasti.

K této příležitosti jsme ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, Biskupstvím plzeňským a Českou redakcí Vatikánského rozhlasu připravili webovou prezentaci, která vychází z archivů těchto institucí, jež jsme během let pomohli převést do digitální podoby.

Díky tomu Vás nyní můžeme prostřednictvím dobových fotografií, dokumentů, autentických zvukových záznamů a projevů seznámit s příběhem této významné osobnosti naší novodobé historie. Ocitneme se v časech, kdy se tříbily charaktery a žily velké příběhy. Můžeme sledovat svár ctností, mezi něž patří statečnost a věrnost, s jednáním nečestným, naplněným zlobou a nenávistí. Při rozpomínání se na pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana si rovněž připomeneme osudy římskokatolické církve v Československu v letech těžkých zkoušek, kdy při hájení své víry čelila perzekuci nacistického a následně i komunistického režimu.

Naše webová prezentace není zaměřena jen do historie. Průběžně Vás bude seznamovat také s aktuálním děním okolo převozu ostatků kardinála Berana z baziliky sv. Petra ve Vatikánu zpět do Prahy, až po uložení jeho ostatků do sarkofágu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Zdeněk Hazdra,
ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

Uzavírám vás do svého srdce – Životopis Josefa kardinála Berana

V rámci oslav repatriace ostatků pražského arcibiskupa a primase českého Josefa kardinála Berana vychází v těchto dnech rozšířené vydání knihy Stanislavy Vodičkové Uzavírám vás do svého srdce – Životopis Josefa kardinála Berana.
(vydavatel ÚSTR ve spolupráci s CDK)