Josef kardinál Beran 33. arcibiskup pražský a primas český (29. 12. 1888 Plzeň – 17. 5. 1969 Řím)

Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek se připojují k těm, kteří vítají návrat arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana z nuceného exilu zpět do vlasti.

K této příležitosti jsme ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, Biskupstvím plzeňským a Českou redakcí Vatikánského rozhlasu připravili webovou prezentaci, která vychází z archivů těchto institucí, jež jsme během let pomohli převést do digitální podoby.

Díky tomu Vás nyní můžeme prostřednictvím dobových fotografií, dokumentů, autentických zvukových záznamů a projevů seznámit s příběhem této významné osobnosti naší novodobé historie. Ocitneme se v časech, kdy se tříbily charaktery a žily velké příběhy. Můžeme sledovat svár ctností, mezi něž patří statečnost a věrnost, s jednáním nečestným, naplněným zlobou a nenávistí. Při rozpomínání se na pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana si rovněž připomeneme osudy římskokatolické církve v Československu v letech těžkých zkoušek, kdy při hájení své víry čelila perzekuci nacistického a následně i komunistického režimu.

Naše webová prezentace není zaměřena jen do historie. Průběžně Vás bude seznamovat také s aktuálním děním okolo převozu ostatků kardinála Berana z baziliky sv. Petra ve Vatikánu zpět do Prahy, až po uložení jeho ostatků do sarkofágu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Zdeněk Hazdra,
ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

Stanislava Vodičková - Nebezpečný kardinál

Život Josefa kardinála Berana a jeho slavný návrat do vlasti

Stanislava Vodičková - Nebezpečný kardinál

Kniha sleduje životní osudy arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana a představuje ho jako aktivního účastníka dramatických dějin 20. století. Přibližuje jeho charakter a úctu k morálním principům, jež ho dostaly do konfliktu s totalitní mocí. Po smrti kardinála Berana v nuceném exilu a nezájmu komunistického Československa o převoz jeho ostatků do vlasti, rozhodl papeže Pavel VI., že kardinál Beran bude pohřben 22. května 1969 v bazilice sv. Petra v Římě. Zde odpočíval až do 19. dubna 2018, kdy byly jeho ostatky slavnostně vyzdviženy a převezeny do katedrály sv. Víta v Praze, jak si přál ve svém testamentu. Publikace, která sleduje jeho slavný návrat do vlasti, obsahuje řadu dosud nepublikovaných fotografií a také eseje a reflexe našich církevních a státních představitelů, kteří se zamýšlejí nad osobností kardinála Berana a jeho odkazem pro dnešní dobu.

(vydavatel ÚSTR ve spolupráci s Katolickým týdeníkem, 2018)

Stanislava Vodičková - Un cardinal indésirable / Nepohodlný kardinál

Stanislava Vodičková - Un cardinal indésirable / Nepohodlný kardinál

Francouzské nakladatelství Cerf vydalo ve spolupráci s ÚSTR knihu, která představuje frankofonním zemím osobnost arcibiskupa pražského Josefa kardinála Berana (1888–1969). Prostřednictvím jeho životních milníků mohou čtenáři nahlédnout do historii naší země v letech německé okupace a v době komunistického režimu a sledovat zápas místní katolické církve s totalitními režimy.

(vydavatel Cerf ve spolupráci s ÚSTR, 2020)

Markéta Doležalová (ed.): Katolická církev v Československu / Kardinál Josef Beran a jeho doba

Markéta Doležalová (ed.): Katolická církev v Československu / Kardinál Josef Beran a jeho doba

Jak se katolická církev v Československu vyrovnala s nacismem a komunismem? Dvojí zkoušku, kterou musela projít, autoři zkoumají skrze působení Josefa kardinála Berana, poválečného arcibiskupa pražského a důsledného zastánce nezávislosti církve na panujících režimech. Jednotlivé studie vytvářejí mnohovrstevnatý portrét katolické církve v zásadních obdobích našich moderních dějin. Závěrečný text na procesu kardinálovy beatifikace zachycuje „druhý život“ této velké postavy církve.

Uzavírám vás do svého srdce – Životopis Josefa kardinála Berana

V rámci oslav repatriace ostatků pražského arcibiskupa a primase českého Josefa kardinála Berana vychází v těchto dnech rozšířené vydání knihy Stanislavy Vodičkové Uzavírám vás do svého srdce – Životopis Josefa kardinála Berana.
(vydavatel ÚSTR ve spolupráci s CDK)